koski na ecarWypożyczalnia Samochodów Ecar w Białymstoku posiada do wynajęcia info-kioski z dotykowym ekranem. Mają szerokie zastosowania. M.in.

  • w hotelarstwie - udostępnianie internetu (można skonfigurować kiosk, aby pobierał opłatę za internet)
  • obsługa imprez typu. szkolenia, sympozja jako urządzenia informacyjne, zbieranie danych o uczestnikach, ankiety itp.
  • jako urządzenie reklamowe - może wyświetlać reklamy, opisy produktów i usług itp.
  • w biurach i urzędach może służyć jako urządzenie do wprowadzania danych np. wniosków, podań
  • w szkołach i uczelniach (informacje dla uczniów, studentów)

Informacje na temat kosztów wynajmu kiosku, transportu pod nr tel. + 48 602 618 882 lub + 48 604 770 940